טיולים לבעלי צרכים מיוחדים

לבעלי צרכים מיוחדים:

טיולי אתנוגרפיה ואומנות  לאנשים בעלי צרכים מיוחדים

ייחודם של הטיולים

אני רואה בבניית תכני הטיולים התאמתם לקהל היעד וביצועם בשטח ערך חשוב בעבודתי
אהבה גדולה רצון יכולת נתינה וידע מקצועי לבצע
הקפדה גדולה על כל מרכיב ארגוני מול המזמין ומול השותפים במהלך היום
אין כל הבדל בתכני המסלול לבין הטיולים ה”רגילים” למעט התאמת נגישות בכל התחומים
מפגשים עם יוצרים במרחב הפרטי והציבורי
הגעה למקומות מוצנעים ממסלולי הטיולים הרגילים