מידע למטיילים

מידע למטיילים

קהלי היעד:
הטיולים שלי נישתיים ואינם מתאימים לכל אחד

קהלי היעד שלי הם:
מטיילים משכילים, רחבי אופקים, סקרנים , אוהבי אמנות, אספנות ותרבות חומרית
מטיילים האוהבים את המדינה ומעוניינים לחוות אותה דרך דימויים חזותיים
קבוצות סגורות בעלי תחומי עניין משותפים

המטיילים שלי בשנים האחרונות:
קבוצות סגורות בעלות עניין באתנוגרפיה אמנות, אספנות
קבוצות סגורות של נשים מטיילות
קבוצות סגורות של מטיילים בעלי צרכים מיוחדים
קבוצות סגורות של בתי ספר לעיצוב ואמנות
הזמנות ליום מיוחד לאירוע משפחתי בדגש אתנוגרפיה אומנות

ייחודם של הטיולים:
תרומה לאומנים ולקהילה בכל יום טיול יש מפגש של ה”מעשה הנכון” בו אנחנו מביאים ברכה
רוח של טוב ואהבת מדינת-ישראל
טיולי עומק הנותנים למטייל/ת חוויה רב תחומית
מפגשים עם יוצרים במרחבי היצירה האישיים
גילוי יוצרים בתהליכי התפתחות ובניית אוסף אמנות ישראלית בהתהוותה
הקפדה ארגונית על כל מרכיב במהלך הטיול
אין כל קושי פיסי בטיולים

מסלולי טיולים:
טיולי אתנוגרפיה ואמנות                    =פתח בטיולים בארץ
טיולים לאנשים בעלי צרכים מיוחדים =פתח בטיולים בארץ
טיולי נשים                                        =פתחי בטיולים בארץ